Vragenvuurtje

Opstoken

Een vuurtje stook je op met hout,
Een gesprek stook je op met vragen.
  1. Kies een onderwerp;
  2. Bedenk een vraag en schrijf die op een blaadje;
  3. Plak het blaadje op de flap;
  4. Plak je vraag bij vragen die erop lijken