Vragen naar onbekende weg

Grenzen opzoeken

Kun je weten wat je niet weet?
  1. Kies een onderwerp waar je veel over weet;
  2. Maak er een woordweb over;
  3. Verdeel de rollen: een expert en een interviewer;
  4. De interviewer krijgt het woordweb van de expert en stelt hier vragen over;
  5. Je vraagt naar de onbekende weg: vraag door tot de expert het antwoord niet meer weet. De expert zegt dan: Dat zoeken we op!
  6. Schrijf die laatste vraag op: de expert weet nu wat hij niet weet!
  7. Ga verder tot de expert weer iets niet blijkt te weten;
  8. Verwissel na enige tijd van rol.