Stroming – Monisme

Monisme is de opvatting in de filosofie datlichaam en geest één zijn, dus de mens is zijn lichaam en zijn geest. Sommige monisten denken bijvoorbeeld dat wat wij “de geest” noemen alleen maar processen in je hersenen zijn.
Monisme is een mogelijk antwoord op de vraag “wat is de mens?”. Monisme is tegengesteld aan dualisme.

Ze ook: Thema filosofische antropologie, onderwerp 2: lichaam of geest?