Redenering bouwen

Staat als een huis

Samen met argumenten een redenering bouwen.

In groepjes van vier.

Voor:

  1. schrijf “ voor” boven aan het blad;
  2. je krijgt een stelling;
  3. bedenk een argument voor de stelling en schrijf het op;
  4. geef je blad door met de klok mee;
  5. lees wat er al staat (inspiratie!) en voeg een argument toe;
  6. herhalen tot je je eigen blad terug hebt.

Tegen:

  1. schrijf nu op de achterkant “tegen”;
  2. bedenk nu een argument tegen de stelling en schrijf het op;
  3. ga verder als bij “voor”.