Over leerlijnen

Downloaden de handleiding voor de leerlijn Filosofie als pdf

Inhoud
  1. Leerlijnen in het kort
  2. Doelen
  3. Inhoud en opbouw van de leerlijn Filosofie
  4. Inhoud en opbouw van de leerlijn Europese Normen en Waarden
  5. Inhoud en opbouw van de leerlijn Emoties
  6. Lesprogramma

1. Leerlijn in het kort

De leerlijnen Filosofie en Europese Normen en Waarden en Emoties zijn onderdeel van de Juniorkennisbank, een interactieve leeromgeving voor docenten en leerlingen. De leerlijnen worden uiteengezet in een online kennisbank voor kinderen. De leerlijn Filosofie biedt daarnaast ook een lesprogramma voor docenten. De kennisbank bestaat uit een verzameling “online kenniskaarten” (webpagina’s over een bepaald onderwerp). Deze kun je vinden in de roze blokken links in beeld. Met deze kaarten kunnen kinderen individueel werken. Dit kan thuis, maar ook als verdieping op de lessen in de klas.

2. Doelen

Het doel van de leerlijnen is ten eerste om kinderen uitdagende en prikkelende onderwerpen aan te bieden waar ze van kunnen leren. Door de keuze van de onderwerpen willen we kinderen laten kennismaken met het zowel het filosofische wetenschappelijke gedachtengoed als maatschappelijke verschillen en hen dit actief laten onderzoeken. Daarnaast biedt de leerlijn Filosofie didactische gespreks- en werkvormen om in de groep met kinderen te kunnen filosoferen en om de gespreksvaardigheden die nuttig zijn bij het filosoferen te ontwikkelen.

3. Inhoud en opbouw van de leerlijnen

Filosofie

Europese Normen en Waarden

Emoties

 

6. Lesprogramma Filosofie voor Docenten

De leerlijn Filosofie bestaat naast alleen de online kennisbank uit een lesprogramma. Om met het filosofische lesmateriaal in de klas te kunnen werken zijn er kaarten met gespreks- en werkvormen beschikbaar op de site. In het lesprogramma worden lessen aangeboden die gemaakt zijn met de kaarten uit de online kennisbank. In het vervolg van de handleiding wordt uitgelegd hoe de kennisbank en de lessen zijn opgebouwd en wat er nodig is bij het voorbereiden van de lessen.

De kaarten over Filosofie in de kennisbank zijn bewerkt voor klassikaal gebruik. Een les bestaat steeds uit een combinatie van een kenniskaart, een gespreksvorm en een of meer werkvormen. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf extra werkvormen toe te voegen aan een les. Vanuit de Power Point presentaties worden vaak links gegeven naar filmpjes en ander ondersteunend materiaal. Per les is er een powerpoint presentatie beschikbaar waarmee u de les aan de klas kunt geven. Bij deze presentatie hoort ook een lesbrief waarin de les stap voor stap staat uitgeschreven. Deze vindt u hier: https://juniorkennisbank.nl/docenten/

Boven aan elke lesbrief staat een overzicht van de voor die les gebruikte kaarten en de relevante handleidingen. Deze kunt u gebruiken bij de voorbereiding van de les. In het begin zal dit wat extra tijd vragen, maar naar mate de kinderen en uzelf vertrouwd raken met de gespreks- en werkvormen zal het voorbereiden zich vooral richten op de inhoud van het filosoferen. De handleidingen bij de kenniskaarten geven achtergrond en vragen bij de inhoud van de kaarten.

Leerlijn Filosofie downloaden als pdf