Juniorkennisbank voor ouders

Welkom op de Juniorkennisbank!

Op deze site kunnen kinderen zelfstandig, of samen met u, op een digitale en interactieve manier kennis maken met de onderwerpen Emoties, Filosofie en Europese Normen en Waarden.

Waarom Emoties?

Woede, vreugde, verdriet. We kennen de gevoelens allemaal. En herkennen ze bij anderen, door een lach, een woeste blik of tranen. Toch zijn die alledaagse gevoelens vaak wonderlijk ingewikkeld als je er langer over nadenkt. Waarom staat de een aan de grond genageld van schrik, en rent de ander hard weg? Waarom zijn mensen de enige huilende wezens? Waarom zijn de Inuit nooit boos? En kun je een computer leren lachen? De emotie-module laat zien dat wetenschap verwondering is. Aan de hand van testjes, foto’s en filmpjes kunnen kinderen zich zelfstandig verdiepen in gevoelens die ze zelf ervaren, en begrijpen waarom ze er zijn. Maar naast kennis overdragen, wil deze module bovenal kinderen inspireren om met een onderzoekende blik naar de wereld om hen heen te kijken.

Waarom filosoferen met kinderen?

Filosofie stimuleert zelf denken. Dat houdt in: informatie verwerken, beredeneren, creatief werken, beargumenteren en evalueren. Hierbij spelen aspecten als verwondering en het kritisch vragen stellen een rol. Kinderen doen dit vaak al van nature. Door te filosoferen worden zij gestimuleerd verder te denken dan de ‘gangbare kaders’: zij leren op deze manier vanaf jonge leeftijd niet zomaar alles voor waar aan te nemen en worden intellectueel uitgedaagd in hun vaak onbevangen kijk op de wereld. Zo krijgen kinderen de kans het beste uit zichzelf te halen en kunnen zij uitgroeien tot zelfstandig en kritisch denkende mensen. Filosofie onderbouwt het gevoel van ‘er mogen zijn’ met eigen gedachten en meningen.

In de handleiding vindt u meer informatie over de inhoud van deze leerlijn filosofie, en op welke manier u samen met uw kind over deze onderwerpen kunt filosoferen.

Waarom Europese Normen en Waarden?

Het doel van de module Europese Normen en waarden is om bij kinderen het inzicht in de eigen opvattingen te bevorderen (waardenverheldering) en hierover in gesprek te raken (waardencommunicatie). De Europese context zorgt ervoor dat leerlingen overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de diverse waardenvraagstukken ontdekken en dat zij bewust worden dat ook zij onderdeel uitmaken van de diversiteit binnen het hedendaagse Europa.

De Juniorkennisbank wordt mogelijk gemaakt door Wetenschapsknooppunt Zuid.

img1486153782