Organisatie van gesprekken

Zoemrondje

Met de buren
 1. Je krijgt een vraag, stelling of opdracht;
 2. Praat erover met je ene buur;
 3. Praat erover met je andere buur;
 4. Het gesprek gaat verder in de kring.

Bijenkorf

Net als een bij
Hoe doe je dat?
 1. Je krijgt een vraag of een opdracht;
 2. Je loopt door elkaar in de klas;
 3. Bij het signaal zoek je iemand die vlak bij je staat;
 4. Je praat samen over de vraag of opdracht;
 5. Bij het volgende signaal loop je verder.

Tip: Als je niemand kunt vinden steek dan je hand even op.

GrootkleinGroot

Opsplitsen en terugkomen
Hoe gaat het?
 1. De grote groep gaat uit elkaar in kleine groepjes;
 2. Elk groepje krijgt een opdracht;
 3. Je verdeelt de taken:
 4. Wie schrijft op;
 5. Wie gaat presenteren in de grote groep.
 6. Je werkt in kleine groepjes samen aan de opdracht;
 7. Elk groepje presenteert in de grote groep.