Levend memory

Zoeken

Met je lichaamstaal zeg je evenveel als met je woorden.
  1. Kies 2 teams van 2 kinderen, zij gaan naar de gang;
  2. Maak tweetallen en kies samen een emotie of houding;
  3. Oefen even hoe je het gaat uitbeelden;
  4. Iedereen gaat in de ruimte verspreid staan;
  5. De spelers kiezen om de beurt twee kinderen die uitbeelden;
  6. Voor elk gevonden tweetal krijgt het team een punt;
  7. Gevonden tweetallen gaan aan de kant staan.