Kernbegrip – Vrije wil

Vrije wil is en belangrijk begrip en een grote vraag binnen de filosofie.Vrije wil zouden we kunnen omschrijven als “een bewuste gedachte, een keuze die we maken vlak voordat we iets doen”. Je kunt bijvoorbeeld denken”ik wil mijn arm optillen” en vervolgens til je je arm op. Maar is je lichaam wel zo te besturen? Is je lichaam niet meer een soort machine?

Filosofen vragen zich af of de vrije wil wel bestaat. Dit begrip is ook belangrijk in de discussie over het determinisme. Zie ook: Thema Metafysica, onderwerp 4: determinisme.