Kernbegrip – Positieve discriminatie

Positieve discriminatie betekent dat een groep die normaal wel eens gediscrimineerd wordt (zoals bijvoorbeeld vrouwen) juist voorgetrokken wordt. Bijvoorbeeld wanneer in de wet staat dat elk bedrijf ten minste één vrouw in dienst moet hebben,

Zie ook: Thema sociale en politieke filosofie, onderwerp 4: feminisme.