Kernbegrip – paranormale gaven

Kernbegrip – paranormale gaven

“paranormale gaven” is een term die gebruikt wordt voor dingen waarvan mensen zeggen dat ze dat kunnen, die door de wetenschap niet te verklaren zijn. Zoals zijn er bijvoorbeeld mensen die zeggen dat ze gedachten kunnen lezen, of dat ze overleden mensen kunnen zien.

Filosofen zijn het niet met elkaar eens of paranormale gaven wel of niet bestaan.

Zie ook: overzichtskaart Metafysica.