Kernbegrip – Moreel dilemma

Wanneer je in een situatie jouw moraal niet zo makkelijk kunt toepassen, je weet in een situatie niet zomaar wat je moet doen en je moet kiezen, dan heet dit een moreel dilemma.

Een voorbeeld van zo’n moreel dilemma is als volgt. Een moraal van veel meeste mensen is: “stelen is slecht”. Maar nu is er een hele arme zwerver die heel erg honger heeft, en hij steelt een brood. Moet hij daar dan ook voor gestraft worden?