Kernbegrip – Eudaimonia

“Eudaimonia” is de griekse term voor “het geluk van de mens”. Dit is volgens Aristoteles het doel van de mens; de mens moet ernaar streven om gelukkig te worden, eudaimonia te bereiken. Eudaimonia kun je volgens hem bereiken door filosofie te bestuderen, door moreel goed te handelen (zie ethiek onderwerp 3: moraliteit) en door genot.