Inspringdiscussie

Actief discusiëren

Vier kinderen discussiëren over de stelling, maar je mag inspringen!
  1. Je krijgt een stelling;
  2. De kinderen in de discussiegroep beginnen met de discussie;
  3. Als je een goed argument hebt mag je inspringen;
  4. De eerste van de discussiegroep springt uit, de rest schuift door;
  5. Enzovoort… .

Tips:

  • Wacht even nadat iemand is ingesprongen, anders wordt het te onrustig;
  • Steek je hand op als je wilt inspringen en wacht op een teken.