Inhoud en opbouw van de leerlijn Europese Normen en Waarden

Bij het ontwikkelen van de leerlijn Europese normen en waarden is gebruik gemaakt van de resultaten van de European Values Study en de speciaal voor het onderwijs ontwikkelde website www.atlasofeuropeanvalues.eu. De opdrachten kunnen kinderen aan de computer doen of de lessen kunnen klassikaal door de leerkracht worden gegeven. Als de leerlingen aan de computer werken, dan zullen zij ook gelegenheid moeten hebben om in tweetallen of kleine groepen te overleggen. Immers, waarden ontwikkelen zich door voortdurend overleg met anderen. Het doel van deze module is dan ook inzicht in de eigen opvattingen te bevorderen (waardenverheldering) en hierover in gesprek te raken (waardencommunicatie). De Europese context zorgt ervoor, dat leerlingen overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de diverse waardenvraagstukken ontdekken en zich bewust worden, dat ook zij onderdeel uitmaken van de diversiteit binnen het hedendaagse Europa.
De Europese normen en waarden module bestaat uit een stappenplan waarin uitleg gegeven wordt over Normen en Waarden en de verschillende manieren van denken van inwoners van verschillende Europese landen.

Als kinderen de hele module volgen, komen zij alles te weten over:

  1. Opvoedwaarden
  2. Waarden en Normen
  3. Hoe verschillend Europeanen denken over normen en waarden
  4. Verklaringen voor deze verschillen
  5. Hoe jongeren in Europa denken over opvoeden

Aan de hand van vijf stappen neemt wetenschapper Inge Sieben de kinderen aan de hand mee door de module. Sieben is universitair docent bij Tilburg University en doet onder andere onderzoek naar Europese normen en waarden in Europa.