Locke

Grote denkers – John Locke (1632-1704)

Even voorstellen…

John Locke werd op 29 augustus 1632 geboren in Engeland. Hij begon op zijn 20ste met een studie filosofie. Hij wilde eerst dokter worden maar begon later over filosofie te schrijven. Omdat in die tijd sommige filosofen opgepakt werden, omdat hun ideeën niet pasten bij de ideeën van de kerk, ging hij in Nederland wonen. In die tijd verhuisden meer filosofen naar Nederland, omdat het daar wel was toegestaan om wat andere ideeën te hebben.

Werk..

Het belangrijkste werk van Locke heet “An essay concerning human understanding”, wat gaat over de vraag wat de mens kan kennen. Volgens Locke is de mens bij de geboorte een “Tabula rasa”, een blanco papier. Wanneer een baby opgroeit ziet en hoort hij allemaal dingen. Zo leert hij dingen, bijvoorbeeld dat vuur warm is en hoe je kunt lopen. Deze kennis wordt opgeslagen. Zo krijgt een mens kennis, volgens Locke.

Locke heeft ook werken geschreven over politieke en sociale filosofie, vooral het werk “Two treatises of government” is hiervan belangrijk. Volgens Locke gaan mensen samenleven in een staat omdat ze eigendom willen hebben en deze niet zelf kunnen beschermen. Dus komt er een regering en politie, zodat wanneer iemand jouw spullen afpakt jij de politie kunt bellen.