GrootkleinGroot

Opsplitsen en terugkomen

Hoe gaat het?
  1. De grote groep gaat uit elkaar in kleine groepjes;
  2. Elk groepje krijgt een opdracht;
  3. Je verdeelt de taken:
   • Wie schrijft op;
   • Wie gaat presenteren in de grote groep.
  4. Je werkt in kleine groepjes samen aan de opdracht;
  5. Elk groepje presenteert in de grote groep.