Een, twee drie.. Een nieuwe kijk

Nieuwe ideeën

In een discussie kun je uit tegenstellingen iets nieuws laten ontstaan. Je moet dan wel je oude meningen loslaten.

We werken in drietallen.

  1. Verdeel de rollen: een voorstander, een tegenstander en een meningvormer;
  2. Je krijgt een stelling;
  3. De voor- en tegenstander geven argumenten;
  4. De meningvormer probeert een nieuwe kijk op de stelling te geven;
  5. De andere twee mogen helpen en aanvullen;
  6. Wat is nu de nieuwe kijk?

Voorbeeld

Discussiëren is eigenlijk iets dat je vaak doet. Bijvoorbeeld op het schoolplein als je niet het zelfde spel wilt doen. De een wil graag voetballen, de ander graag tikkertje spelen. Je raakt in discussie en in die discussie ontstaat uit tegengestelde meningen een nieuw idee. Kijk maar:

Ik wil graag samen voetballen, dat hebben we al een poos niet gedaan (1)
Daar hebben wij geen zin, we gaan tikkertje doen (2)
Ik wil ook voetballen, dan gaan wij dat wel doen
Ja, gaan jullie maar tikkertje doen
Maar het is toch leuker om iets samen te doen? (3)
Ja, daar heb je gelijk in, maar wat dan?
Ik weet iets: lummelen, dat is met de bal en lijkt ook wel op tikkertje.
Oké, dat is leuk!

Het nieuwe idee, samen lummelen is er gekomen dankzij de discussie. Het argument “maar het is toch leuker om iets samen te doen” (3) hielp de kinderen om verder te denken dan voetbal of tikkertje. In plaats van apart spelen willen ze toch liever samen iets doen. Over dat argument is iedereen het eens en daarmee laten ze hun mening over welk spel het moet worden al een beetje los. Daardoor ontstaat er ruimte voor een leuk nieuw idee: samen lummelen!

Tip: Gebruik het Werkblad als hulp voor de meningvormer.