Doorzagen

Met vragen bestoken

Als je iemand “doorzaagt” bestook je hem met vragen,zo laat je hem steeds verder door denken over zijn mening.
  • Verdeel de rollen: Zager en zaagblok;
  • Zaagblok kiest een onderwerp;
  • Zaagblok geeft zijn/haar mening over het onderwerp;
  • De zager stelt nu vragen;
  • Verzin vragen die de ander laten nadenken over zijn mening.
  • Blijf doorvragen!!!!!
Voorbeeld

Onderwerp: Auto’s.

Mening: Ik vind auto’s leuk omdat ze lekker hard kunnen rijden…

De vragensteller bedenkt dat hard rijden ook gevaarlijk kan zijn.
Door steeds nieuwe vragen te stellen laat hij de ander nadenken over zijn mening.
Dit noem je doorvragen.

Het is een spel van vragen en antwoorden!

Vraag: hoe hard zou je dan willen rijden?
Antw: zo hard als de auto maar kan.

Vraag: kun je overal zo hard rijden?
Antw: niet overal, wel op de snelweg.

Vraag: wat zijn de regels voor snelheid?
Antw: er is een maximum snelheid, maar daar trekt toch niemand zich iets van aan?

Vraag: wat kan er gebeuren als je te hard rijdt?
Antw: je kunt ongelukken krijgen, bedoel je dat?

Vraag: wie krijgt er dan een ongeluk?
Antw: de chauffeur.

Vraag: wie nog meer?
Antw: mensen die ook in de auto zitten, anderen waar je tegen aan botst.

Vraag: mag je jezelf laten verongelukken?
Antw: dat is je eigen risico, dat mag je zelf weten.

Vraag: mag je anderen laten verongelukken?
Antw:…..