Juniorkennisbank voor docenten

Welkom op de Juniorkennisbank!

Op de website kunnen de kinderen uit uw klas informatie vinden over Emoties, Filosofie en Europese Normen en Waarden.

Daarnaast biedt deze site u alle materialen om filosofielessen te geven in uw klas. Aangezien vormgeving en inhoud van de Juniorkennisbank momenteel gemoderniseerd worden, worden momenteel geen nieuwe accounts verstrekt.  Als u een bestaand account heeft, kunt u nog inloggen via de onderstaande groene button.

inloggen

Waarom Emoties?

Woede, vreugde, verdriet. We kennen de gevoelens allemaal. En herkennen ze bij anderen, door een lach, een woeste blik of tranen. Toch zijn die alledaagse gevoelens vaak wonderlijk ingewikkeld als je er langer over nadenkt. Waarom staat de een aan de grond genageld van schrik, en rent de ander hard weg? Waarom zijn mensen de enige huilende wezens? Waarom zijn de Inuit nooit boos? En kun je een computer leren lachen? De emotie-module laat zien dat wetenschap verwondering is. Aan de hand van testjes, foto’s en filmpjes kunnen kinderen zich zelfstandig verdiepen in gevoelens die ze zelf ervaren, en begrijpen waarom ze er zijn. Maar naast kennis overdragen, wil deze module bovenal kinderen inspireren om met een onderzoekende blik naar de wereld om hen heen te kijken.

Waarom Europese Normen en Waarden?

Het doel van de module Europese Normen en waarden is om bij kinderen het inzicht in de eigen opvattingen te bevorderen (waardenverheldering) en hierover in gesprek te raken (waardencommunicatie). De Europese context zorgt ervoor dat leerlingen overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de diverse waardenvraagstukken ontdekken en dat zij bewust worden dat ook zij onderdeel uitmaken van de diversiteit binnen het hedendaagse Europa.

Waarom filosoferen met kinderen?

Filosofie stimuleert zelf denken. Dat houdt in: informatie verwerken, beredeneren, creatief werken, beargumenteren en evalueren. Hierbij spelen aspecten als verwondering en het kritisch vragen stellen een rol. Kinderen doen dit vaak al van nature. Door te filosoferen worden zij gestimuleerd verder te denken dan de ‘gangbare kaders’: zij leren op deze manier vanaf jonge leeftijd niet zomaar alles voor waar aan te nemen en worden intellectueel uitgedaagd in hun vaak onbevangen kijk op de wereld. Zo krijgen kinderen de kans het beste uit zichzelf te halen en kunnen zij uitgroeien tot zelfstandig en kritisch denkende mensen. Filosofie onderbouwt het gevoel van ‘er mogen zijn’ met eigen gedachten en meningen.

In deze filosofielessen worden diverse prikkelende en uitdagende filosofische onderwerpen behandeld en zijn geschikt voor de groepen 5 t/m 8.

De Juniorkennisbank is mogelijk gemaakt door Tilburg University Junior.

img1486153782