Gesprekstip: Debat

Bij een debat gaan twee teams de (woorden)strijd aan over een stelling. Het ene team is voor de stelling en verdedigt die, het andere team is tegen de stelling en valt die aan. Een jury en het publiek beoordelen welk team dat het beste gelukt is. Wij debatteren hier volgens de Lagerhuismethode van de Vara. Zo’n debat heeft een vaste tijd van 10 minuten. Hier vind je een debatklok.

Stappen debat:
  1. Debatvorm kiezen
  2. Rollen verdelen
  3. Stelling kiezen
  4. Voorbereiden
  5. Debatteren
  6. Afronden

Over debatteren

In een debat is alleen je mening geven over de stelling niet genoeg, je moet die mening ook onderbouwen met goede argumenten en de argumenten van de tegenpartij weerleggen. Je argumenten probeer je met zoveel mogelijk overtuigingskracht te presenteren. Een debat is een strijd met woorden. In het volgende filmpje vertellen kinderen in Suriname over debatteren.