3. Communisme (oud)

Wat is?

Communisme is ook een staatsvorm; een manier om met elkaar samen te leven. Volgens het communisme moet alles eerlijk verdeeld worden. Alle mensen krijgen dus even veel eten, drinken, spullen en geld. Zo heeft iedereen even veel. De mensen moeten wel werken als ze dat kunnen, maar zij krijgen hier even veel voor betaald. Dit betekent dat een directeur evenveel salaris krijgt als een vuilnisman. Alle bedrijven zijn van de staat, dus als jij een boer bent en je verbouwt groenten dan moet je al die groenten aan de staat geven. In ruil daarvoor krijg je wat geld.

Onderzoek

Gesprekstip: Debat

Stellingen:

“Het zou beter zijn als we in Nederland communisme hadden.”

“Als iedereen evenveel geld krijgt voor hun werk, gaan mensen niet meer hard werken.”

Voorbeeld: Communisme in Rusland

Lenin.jpg

Vladimir Lenin
In 1917 wordt het communisme ingevoerd in Rusland, onder leiding van Vladimir Lenin. Vanaf dat moment kreeg iedereen evenveel betaald voor het werk dat zij deden. Er was nog maar één politieke partij: de communistische partij. Je kon dus niet meer ergens anders op stemmen. Iedereen moest verplicht communist zijn. Mensen die protesteerden werden soms in de gevangenis gezet. Ook bleek dat mensen niet meer zo hard gingen werken, nu ze er toch allemaal hetzelfde voor betaald kregen. Ze kregen allemaal niet zo veel betaald; de mensen waren arm. Er was niet genoeg eten en mensen gingen soms dood van de honger.

Onderzoek

Gesprekstip: dialoog

Denk je dat het een goed idee is om alles eerlijk te verdelen? Als jij met elk beroep evenveel geld zou verdienen, welk beroep zou je dan willen? Waarom? Zou jij nog hard werken als het niet uitmaakt hoe hard je werkt, want je krijgt toch hetzelfde salaris? Denk je dat communisme beter is dan hoe het nu in Nederland geregeld is of juist niet?

Verdieping

Kapitalisme is een andere manier om de economische markt te regelen. In Nederland hebben we kapitalisme. Kapitalisme houdt in dat bedrijven proberen zoveel mogelijk winst te maken. De politiek bemoeit zich bijna niet met bedrijven. Mensen krijgen voor verschillende beroepen verschillend betaald. Dit is een gevolg van hoe de markt werkt. Stel bijvoorbeeld dat er te weinig dokters zijn. Omdat jij toch heel graag een dokter wil bezoeken als je ziek bent, ben je bereid om hier veel geld voor te betalen. Daardoor krijgen de weinige dokters die er wel zijn een hoog salaris. Aan de andere kant zijn er genoeg mensen die achter een kassa kunnen werken in de supermarkt en daarom krijgen die een laag salaris.

Geef drie argumenten waarom kapitalisme beter is dan communisme en drie argumenten waarom communisme beter is dan kapitalisme.